Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Sachliche Suche
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

1 - 10 von 22
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] xreb (arh) xdtm (202101? OR 202102? OR 202103? OR 202104? OR 202105? OR 202106?)
Bücher 1.  as- Siyāsat al-Yaman al-ḫāriǧīya tuǧāh qaḍāyā minṭaqat al-Qarn al-Afrīqī : 1990 ilā1999 m, سياسة اليمن الخارجية تجاه قضايا منطقة القرن الأفريقي : 1990 إلى 1999 م
Saʿīd, ʿĀrif ʿAbd-al-Qādir ʿAbduh. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - al-Qāhira : Šarikat Madbūlī, 2020Zusammenfassung
Bücher 2.  Risālatī al-aḫīra, رسالتي الأخيرة
Sundus. - [Ṣan'āʾ] : [publisher not identified], 1441h. [2020]
Bücher 3.  Ṯunāʾīyāt mawārīṯ : qaṣīdat al-farāʾiḍ, ثنائيات مواريث : قصيدة الفرائض
Ǧamāʿī, Muḥammad Ibrāhīm. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - [Yemen] : [publisher not identified], 2020Zusammenfassung
Bücher 4.  Fī luġat ahl al-Yaman, ‏في لغة أهل اليمن
Haiyāl, ʿUbād Ibn-ʿAlī al-. - aṭ-Ṭabʿa aṯ-ṯāniya (mazīda). - [Ṣanʿāʾ] : Dār al-Naẓarīya, 1440h = 2019
Bücher 5.  al-Ḥammamāt al-buḫārīya fī madīnat Ṣanʿāʾ al-qadīma : (dirāsa aṯnūġrāfīya, miʿmārīya, tārīḫīya), الحمامات البخارية في مدينة صنعاء القديمة : ‏دراسة اثنوغرافية، معمارية، تاريخية
Aṣbaḥī, Ālāʾ Aḥmad Muḥammad al-. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - Ṣanʿāʾ : Ālāʾ Aḥmad al-Aṣbaḥī, 2019
Bücher 6.  Ḥarakat nasḫ al-maḫṭūṭāt fī ʿUmān : nadwa ʿilmīya : ḥaṣād an-nadwa al-ʿilmīya allatī ʿaqadahā an-Nādī aṯ-Ṯaqāfī fī Qāʿat al-Muʾtamarāt fī Ǧāmiʿ as-Sulṭān Qābūs fī Wilāyat Ṣuḥār bi-Muḥāfaẓat al-Bāṭina Šamāl, fi 'l-Ḫāmis wa-l-ʿišrīn min Abrīl 2018 M, حركة نسخ المخطوطات في عمان : ندوة علمية : حصاد الندوة العلمية التي عقدها النادي الثقافي في قاعة المؤتمرات في جامع السلطان قابوس في ولاية صحار بمحافظة الباطنة شمال في الخامس والعشرين من أبريل 2018م
an-Nādī aṯ-Ṯaqāfī <Masqaṭ>. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - Masqaṭ : an-Nādī aṯ-Ṯaqāfī, 2019Zusammenfassung
Bücher 7.  Tārīḫ Mašyaḫat az-Zubair an-Naǧdīya : min an-nušūʾ ila 's-suqūṭ, تـاريـخ مـشـيـخـة الـزبـيـر الـنـجـديـة : مـن الـنـشـوء إلـى الـسـقـوط
Ḥumaidān, ʿAbd-al-Laṭīf Ibn-Nāṣir al-. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - Bairūt : Ǧadāwil li-n-Našr wa-'t-Tarǧama wa-'t-Tauzīʿ, 2019
Bücher 8.  Tefillin of Yemenite Jews, Zohar Amar, תפילינות של בני תימן : התפילין הקדומות של אבותינו
ʿAmar, Zohar. - קריית אונו : מכון משנת הרמב"ם, 2019Zusammenfassung
Bücher 9.  Wādī al-Furʿ : tārīḫ, ḥaḍāra, muḥāfaẓa, وادي الفرع : تاريخ، حضارة، محافظة
Fāyidī, Tunaiḍib al-. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - ar-Riyāḍ : Dār al-Mufradāt li-n-Našr wa-'t-Tauzīʿ, 1439h. = 2018
Bücher 10.  al- Yaman ʿašīyat aṯ-ṯaura : taqrīr al-biʿṯa at-ṭibbīya al-Almānīya, ‏اليمن عشية الثورة :‏ : ‏تقرير البعثة الطبية الألمانية /‏
Ṣāʾidī, Aḥmad Qāyid. - aṭ-Ṭabʿa al-ūlā. - Ṣanʿāʾ : Maktabat Ḫālid ibn al-Walīd, 2018Zusammenfassung
1 - 10 von 22
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
202106? Datum (XDTM) 0
202105? Datum (XDTM) ≈12018
arh Regionaler Bezug (XREB) 1777
202102? Datum (XDTM) ≈41153
202103? Datum (XDTM) ≈29014
202104? Datum (XDTM) ≈31171
202101? Datum (XDTM) ≈81045
 
1 - 10 von 22
vorherige Seite      nächste Seite